Чести прашања | JUB дооел

Чести прашања

Обновливо боење на фасада

Би сакале да ја обновите фасадата на куќата во која живееме.

Санација на фасада по настаната поплава

Како да се санираат топлинско изолираните фасади после појава на поплава?

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk