JUBIZOL Acryl Finish S

Декоративен измазнет малтер со гранулација 1.5, 2.0 и 2.5

Опис

JUBIZOL Acryl Finish S e најчесто употребуван завршен измазнет малтер во JUBIZOL фасадните системи со изолација од EPS и XPS плочи. Акрилниот измазнет малтер е направен врз основа на полимерни врзива. За нанесениот малтер е карактеристична рамномерната зрнеста површина.

Својства

 • висока водоодбивност;
 • висока цврстина;
 • дополнителна заштита од алги и мувла;
 • сразмерно висока пареопропусност;
 • добра отпорност на атмосферски влијанија;
 • постојаност на секакви климатски услови;
 • добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги;
 • Во критични временски услови, во летниот период овој малтер може да се употребува без никаков ризик со додавање на JUBIZOL Summer Finish Additive.

.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаКружно пердашењеМешање Алатот го чистиме со водаПиштол за прскање

Потрошувачка

2,5 kg/m2 за гранулација 1.5

3,0 kg/m2 за гранулација 2.0

5,0 kg/m2 за гранулација 2.5

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - akril

Калкулатор на потрошувачка

m2
0 kg
Нијанси
 • бела (нијанса 1001);
 • малтери со гранулација 1.5 и 2.0 по тон картата на JUB;
 • малтери со гранулација 2.5 по тон картата на JUB - нијанси со краен број 2, 3, 4 и 5.

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk