Jubizol Kulirplast 2.0

Акрилен малтер од природно обоен мермер со гранулација 2.0

Опис

Kulirplast 2.0 е направен од природно обоени мермерни камчиња. Наменет е за декоративна заштита на сите видови фино обработени фасадни и внатрешни површини, посебно на цоклиња, а се употрбува и на многу оптоварени внатрешни ѕидни површини во ходници, на скалила и т.н.

Својства

  • типично рамномерен зрнест изглед;
  • висока цврстина;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешање Алатот го чистиме со вода

Потрошувачка

4,5 kg/m2

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

 

Калкулатор на потрошувачка

m2
0 kg
Спремни нијанси 
KPT 2.0 405
KPT 2.0 440
KPT 2.0 445
KPT 2.0 450
KPT 2.0 455
KPT 2.0 460
KPT 2.0 470
KPT 2.0 480
KPT 2.0 490
KPT 2.0 495

Малтерот е направен од природни мермерни зрна, па затоа помеѓу нијансите од поединечни испораки и примерокот од тон картата можат да се јават помали разлики!

Тон карта

Погледјате
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk