Jubizol Silicone Finish S

Декоративен силиконски измазнет малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Опис

Jubizol Silicone Finish S е наменет за изработка на завршниот слој во Jubizol фасадните системи со изолација од минерални плочи / ламели, како и за изолација од EPS и XPS на објекти без или со минимални кровни стреи. Силиконскиот малтер е направен на основа на комбинација од силиконски и други полимерни врзива. За нанесениот малтер е карактеристично рамномерна зрнеста површина. Добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги.

Својства

 • исклучителна цврстина и добра пареопропусност;
 • долготрајна висока водоодбивност;
 • намалува и нафаќањето на прав, саѓи и други нечистотии;
 •  висока цврстина;
 • добра отпорност на атмосферски влијанија;
 • постојан и на врнежи врз многу изложени фасадни површини од високи објекти со минимална кровна стреа;
 • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла;
 • малтер направен со комбинација од силиконски и други полимерни врзива
 • Во критични временски услови, во летниот период овој малтер може да се употребува без никаков ризик со додавање на JUBIZOL Summer Finish Additive.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаКружно пердашењеМешање Алатот го чистиме со водаПиштол за прскање

Потрошувачка

2,4 kg/m2 за гранулација 1.5

3,0 kg/m2 за гранулација 2.0

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL sistem

Калкулатор на потрошувачка

m2
0 kg
Нијанси
 • бела (нијанса 1001);
 • тон карта JUB (нијанси означени со * и со краен број2, 3, 4 и 5).

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk