Декоративни малтери

JUBIZOL Acryl Finish S

JUBIZOL Acryl Finish S

Декоративен измазнет малтер со гранулација 1.5, 2.0 и 2.5

JUBIZOL Acryl Finish T

JUBIZOL Acryl Finish T

декоративен акрилен пердашен малтер со гранулација 2.0 и 2.5.

JUBIZOL Acryl Finish XS (XTG)

JUBIZOL Acryl Finish XS (XTG)

Декоративен малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Silicone Finish S

Jubizol Silicone Finish S

Декоративен силиконски измазнет малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Silicone Finish Т

Jubizol Silicone Finish Т

Декоративен силиконски пердашен малтер со гранулација 2.0

Jubizol Nano Finish S

Jubizol Nano Finish S

Самочистечки силиконски измазнет малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Silicate Finish S

Jubizol Silicate Finish S

декоративен силикатен малтер со гранулација 1.5, 2.0

Jubizol Silicate Finish T

Jubizol Silicate Finish T

декоративен силикатен пердашен малтер со гранулација 2.0

Jubizol Unixil Finish S 1.5 и 2.0

Jubizol Unixil Finish S 1.5 и 2.0

силоксанизиран акрилен измазнет малтер со гранулација 1.5, 2.0

Unixil G cool

Unixil G cool

Unixil G cool

IR постојан силоксанизиран акрилен измазнет малтер со гранулација 1.5, 2.0

JUBIZOL Unixil Finish Winter S

JUBIZOL Unixil Finish Winter S

Силоксанизиран акрилен измазнет малтер

JUBIZOL Finish Winter additive

JUBIZOL Finish Winter additive

Зимски додаток за JUBIZOL Unixil Finish Winter S

JUBIZOL Finish Summer additive

JUBIZOL Finish Summer additive

Додаток за малтери (JUBIZOL UNIXIL Finish, akrilni, silikonski)

Jubizol Trend Finish S

Jubizol Trend Finish S

Измазнет малтерза интензивни, заситени и потемни 'cool' нијанси со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Trend Finish T

Jubizol Trend Finish T

Пердашен малтер за интензивни, заситени и темни 'cool' нијанси со гранулација 2.0

JUBIZOL Finish S 1.0

JUBIZOL Finish S 1.0

Декоративен малтер за обработка на шпалетни

Jubizol Kulirplast 1.8 premium

Jubizol Kulirplast 1.8 premium

Декоративен измазнет малтер со обоен мермерен гранулат

Jubizol Kulirplast 2.0

Jubizol Kulirplast 2.0

Акрилен малтер од природно обоен мермер со гранулација 2.0

Jubizol Mineral Finish S

Jubizol Mineral Finish S

Минерален измазнет малтер со гранулација 1.5

Jubizol Mineral Finish Т

Jubizol Mineral Finish Т

Минерален пердашен декоративен малтер со гранулација 2.0

Bavalit

Bavalit

Bavalit

Декоративен малтер

Fini omet

Fini omet

Fini omet

Декоративен малтер со гранулација 1.0

Valiplast

Valiplast

Valiplast

Декоративен малтер

JUBIZOL Decor glitter

JUBIZOL Decor glitter

JUBIZOL Decor glitter

Стаклени зрна со рефлектирачки блескав ефект

JUBIZOL Decor finish

JUBIZOL Decor finish

JUBIZOL Decor finish

Дисперзиска декоративна фасадна маса 0.2/ 1.0

Декоративните малтери се употребуваат за декоративна заштита на фасадните, а и на внатрешните ѕидни површини. Нивните својства се прилагодени на различни временски услови. Во поглед на доминантниот дел од врзивото, ги делиме на: акрилни, силикатни, силиконски и минерални; а по изгледот на: пердашени, измазнети, прскани и валани. Бројните декоративни малтери во рамки на нашата понуда, се вградуваат и во топлинско-изолациските системи JUBIZOL. При вградување на споменатите системи исклучително е важен изборот на квалитетни материјали, кои ќе обезбедат долготрајна топлинска и естетска заштита на градбите. Крајниот изглед на системот го постигнуваме со завршен слојод декоративен малтер, којмора да биде постојан на различни временски услови, при што треба посебно да се нагласи неговата водоодбивност, пареопропусност и светлосна постојаност.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk