Jubosilcolor silicate

Силикатна фасадна боја

Опис

Jubosilcolor silicate е еколошка силикатна фасадна боја. Поради специфичниот начин на хемиско врзување со минералната подлога, многу е погодна за обновување на фасадни површини на објекти од културното наследство (градби во стари градски средини, црквени објекти, замоци и т.н.). Како и за пребојување на фасадни површини обложени со силикатна цигла.

Својства

  • многу добра пареопропусност;
  • отпорна на атмосферски влијанија;
  • хемиски се врзува со подлогата;
  • изглед: мат;
  • направена врз база на калиумово водено стакло и органски додатоци и е соодветна на стандардот DIN 18363.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаДа не дојде во контакт со рацете и очитеАлатот го чистиме со водаMašinska prskalicaВалјак

Потрошувачка

180 - 210 ml/m2 за два наноса (се разредува со вода по мешањето).

Амбалажа

Канта 5l, 16l.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

m2
0 l
Нијанси
  • бела (нијанса 1001), база 1000;
  • тон карта JUB (нијансите означени со *);
  • може да се нијансира и со додавање на специјални бои за нијансирање (некои Unitoni).

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk