JUBIZOL disperzijska malta

Безцементен основен малтер за EPS
JUBIZOL disperzijska malta

Опис

JUBIZOL disperzijska malta е безцементен  микроармиран малтер. Се употребува за изработка на основен малтер во фасадните топлинско-изолациски системи, врз изолациски подлоги од експандиран полистирен EPS, во кои за завршна обработка се употребува тенкослоен акрилен и силиконски декоративен малтер.

Својства

  • исклучителна еластичност;
  • пареопропусен;
  • добро прифаќање на изолациски плочи;
  • се употребува и за монтажни објекти;
  • не е погоден за лепење;
  • бела боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаАлатот го чистиме со водаНазабена глетарка

Потрошувачка

cca 3,8 kg/m2

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE ETAG 004JUBIZOL - akril
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk