JUBIZOL disperzijsko lepilo

Безцементно лепило за EPS
JUBIZOL disperzijsko lepilo

Опис

JUBIZOL disperzijsko lepilo е безцементно микроармирано лепило. Се употребува за лепење на EPS плочи.

Својства

  • погодно е за подлоги како што се водоотпорна иверица, шпер-плоча или OSB плочи, гипс-картонски плочи;
  • висока еластичност и цврстина;
  • многу добро прифаќање на изолациски плочи;
  • се употребува пред сe за монтажни објекти.

Детали

Подготовка и нанесување 
МешањеАлатот го чистиме со водаНазабена глетарка

Потрошувачка

1,9 – 2,5 kg/m2

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE ETAG 004JUBIZOL - akril
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk