Jubolin F

Двокомпонентна фасадна маса за израмнување

Опис

Jubolin F е тенкослојна двокомпонентна маса за израмнување (компонента Б: AKRIL EMULZIJA). Се употребува за поправање на површински грешки и оштетувања, како и за фино израмнување на бетонски и на цврсто малтерисани фасадни површини. Погоден е за фини поправки на фасадни украси, при што обично се армира со посебни тенки ткаенини од синтетички влакна.

Својства

  • добра водоодбивност;
  • висока цврстина;
  • добро прифаќање на минерални површини;
  • израмнетите површини можат да се премачкаат со сите видови на фасадни и други ѕидни бои, како и бои направени врз база на органски растворувачи.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со водаПиштол за прскање

Потрошувачка

1.2-2.0 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 kg
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk