Revitalprimer

Егализациски основен премаз

Опис

Revitalprimer е микроармиран основен премаз, погоден е за премачкување на капиларно распукани површини пред боење со микроармирани бои (Revitalcolor Silicate и AG) или со други бои.

Својства

  • премазот добро ги премостува капиларните пукнатини со ширина до ≈0,3 mm;
  • го подобрува прифаќањето на подлогата;
  • ја зголемува водоодбивноста.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со водаДа не дојде во контакт со рацете и очите

Потрошувачка

300 - 600 ml/m2.

Амбалажа

Канта 5l.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 l
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk