Hobi beton

Ситнозрнеста бетонска смеса
Hobi beton

Опис

Hobi beton се употребува за добивање помали количини ситнозрнест бетон за поправка на бетонски подови и елементи од бетон, внатре и надвор од објектите. Погодна е за помали поправки на бетонски огради, венци и др. Се употребува и како лепило при вградување на бетонски и камени плочи..

Својства

  • едноставна подготовка;
  • достигнување на поголема дебелина на наносот и висока цврстина;
  • основа за подготовка на квалитетен продолжен малтер, за помали ѕидарски работи (додавање на гасена вар и песочен гранулат);
  • сестрана употреба на производот (како малтер за лепење, како продолжен малтер ......).

Детали

Подготовка и нанесување 
Дрвена глетаркаГлетаркаЛопаткаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

17.0 kg/m2 сува смеса за слојво дебелина од 1 cm

Амбалажа

Вреќа 25 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk