Nivelin

Внатрешна маса за израмнување во прав
Nivelin

Опис

Nivelin е прашкаста тенкослојна маса за израмнување, наменета е за фино израмнување и глетување на внатрешни ѕидни и тавански површини. Измазнетите површини се пребојуваат со сите видови ѕидни дисперзни бои.

Својства

  • за машинско и рачно нанесување;
  • едноставно нанесување;
  • добро прифаќање;
  • долго отворено време;
  • лесно се бруси;
  • висока пареопропусност;
  • бела боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
Пиштол за прскањеГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1.0-1.5 kg/m2 за двослоен нанос

Амбалажа

Вреќа 5.00,  20.00 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 15824
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk