Tlakolin

Саморазливна подна маса за израмнување
Tlakolin

Опис

Tlakolin се употребува за фино израмнување на сите видови цементни подни површини пред лепење на текстилни, пластични и други подни облоги, кај кои што оптоварувањето НЕ поминува повеќе од 150 kg/m2.

Својства

  • саморазливна подна тенкослојна маса за израмнување;
  • за фино израмнување на подни површини;
  • за внатрешна употреба;
  • светло сива боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1.0 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 5 kg, 20 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk