Dipi Color

Пигмент за нијансирање на внатрешни бои
Dipi Color

Опис

Dipi Color е течен пигмент за нијансирање на JUPOL Classic и JUPOL Citro, до пастелни нијанси.

.

Напомена: не се употребува за нијансирање на силиконски, силикатни и варови бои, или како самостоен премаз.

.

Детали

Подготовка и нанесување 
МешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

При нијансирањето, во белата боја може да се додаде најмногу 3 пластични шишенца од по 100 ml на 15 l бела боја.

Амбалажа

пластично шише 100 ml.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Со Dipi Color е лесно да се направат голем број на пастелни нијанси!!

 

Максималната количина на DIPI Colorja во поедино пакување треба да изнесува до 5% волиме. Пред употреба рочитјте го техничкиот лист. Нијансите се од информативен карактер.
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk