Трендовски бои

Светот го сочинуваат луѓето. Различните континенти, различните физички карактеристики, различните навики. Но секој дел од светот нас не импресионира со својата уникатност, која може да се употреби во боите на модерниот дом.
Подолу е инспирацијата од бои која ви ја претставуваме во галеријата, а вашите омилени нијанси може да ги сочувате во тон картата.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk