Jupol Denikol

Средство за изолација на дамки
Jupol Denikol

Опис

Jupol Denikol е премаз направен врз база на гасена вар, и специјални додатоци. Се употребува за блокада на материи кои се брзо и лесно растворливи во вода (на ѕидни или тавански површини) како што се на пример: никотински и катрански дамки, соли во дамки од прокиснување, танин и други помали масни дамки итн.

Својства

  • ефикасно ги изолира дамките од никотин и катран, дамки од соли настанати од навлажнување, танин, други бои, помалку масни дамки и сл.
  • бела боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

150 - 400 ml/m2 за два наноса

Амбалажа

Канта 5.00 l.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Denikol - tehnični list(pdf , 299.66 KB)
Denikol - varnostni list(pdf , 142.74 KB)
m2
0 l
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk