Чести прашања | JUB дооел

Чести прашања

Боење на ѕидови во бањи

Која боја ја препорачувате за боење на ѕидови во бањата, доколку не сакаме да лепиме плочки?

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk