Мапа на локација

1

Јан Марк увоз-извоз дооел Охрид

Jane Sandanski 72
6000 Охрид
Покажи на мапа ›
контакти:
Centres:
 • JUBIZOL центар
 • JUMIX центар
2

ЈОДИ - Скопје

Bulevar Jane Sandanski 67/-6
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 076 381148
E:
W:
Centres:
 • JUMIX центар
3

Јуболак

Булева Партизански Одреди 149
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 02 2 655 328
E: jubolak@yahoo.com
W:
Centres:
 • JUMIX центар
4

ЉОНИ АГ ДООЕЛ увоз - извоз Гостивар

Sedek Kostoski br. 30A
1230 Гостивар
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 378 549
E: loni_ag@hotmail.com
W:
Centres:
 • JUMIX центар
5

АБА - КОМ, Скопје

ул. Антон Попов бб
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 335 722
E:
W:
Centres:
 • JUMIX центар
6

Арт Гроуп дооел Тетово

Braća Miladinovi 3B
1200 Тетово
Покажи на мапа ›
контакти:
T:
E:
W:
Centres:
 • JUBIZOL центар
 • JUMIX центар
7

Била - Битола

Солунска 198
7000 Битола
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 373 374
E: bila.fasadi@yahoo.com
W:
Centres:
 • JUMIX центар
8

Гипс Имобилиа Дизајн

ul. Kosta Abraševič br.1
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 372 182
E: gipsimobilia@hotmail.com
W:
Centres:
 • JUBIZOL центар
 • JUMIX центар
9

Даре - Промет

ул. 120 бр.10 - Тетово
1200 Тетово
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 071 247 324
E:
W:
Centres:
 • JUMIX центар
10

Един Трејд - Струга

с. Лабуништа
6330 Струга
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 362 960
E:
W:
Centres:
 • JUMIX центар
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk