Мапа на локација

1

Spektar Kolor MS doo eksport import Skopje

??. ??????????? ??.15/2-6
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 350 359
E:
W:
Centres:
  • JUMIX центар
2

ЈОДИ - Скопје

Bulevar Jane Sandanski 67/-6
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 076 381148
E:
W:
Centres:
  • JUMIX центар
3

Јуболак

Качанички пат, Визбегово
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 02 2 655 328
E: jubolak@yahoo.com
W:
Centres:
  • JUMIX центар
4

ЉОНИ АГ ДООЕЛ увоз - извоз Гостивар

Sedek Kostoski br. 30A
1230 Гостивар
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 378 549
E: loni_ag@hotmail.com
W:
Centres:
  • JUMIX центар
5

АБА - КОМ, Скопје

ул. Антон Попов бб
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 335 722
E:
W:
Centres:
  • JUMIX центар
6

Алекс Колор - Скопје

ул. Лука Геров бб
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
Centres:
  • JUBIZOL центар
  • JUMIX центар
7

Афомаз

ул. ЈНА бр. 143
1300 Гостивар
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 229 505
E:
W:
8

Белина

ул. Гиго Михајловски бр.4/13
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 02 2 799 000
E:
W:
9

Била - Битола

с. Оптичари
7000 Битола
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 070 373 374
E:
W:
Centres:
  • JUMIX центар
10

ВБ - Проект дизајн

ул. Герника бр.7/4
1000 Скопје
Покажи на мапа ›
контакти:
T: 077 747 333
E:
W:
Centres:
  • JUBIZOL центар
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk