Сите производи

Akril emulzija

Акрилен основен премаз и пластификатор

AKRINOL Fugamix

Високоеластична дисперзна маса за фугирање

Akrinol Super Grip

Специјален премаз за груби и невпивливи површини

Akrinol Uniflex

Лепило за керамика со намалено пролизгување

AKRINOL Uniflex white

Бело подобрено лепило за керамика

ALGICIDE Plus

Средство за уништување на ѕидни алги и мувла

Amikol

Латекс боја со ефикасна заштита против мувла

DECOR Acrylcolor

За декоративна обработка на екстериери и интериери

DECOR Beton look

За да се постигне изглед на модерeн суров бетон

DECOR Desert

Декоративна боја со изглед на пустински песок

DECOR Magnetic base

Маса за израмнување со магнетен ефект

Dipi Super color

Пигмент за нијансирање на внатрешни бои

Elektrofix

Гипс за електроинсталатерски работи

Epoksil

Двокомпонентна епоксидна боја за бетон

Fini omet

Декоративен малтер со гранулација 1.0

Hidrozol надворешен аголен елемент

Hidrozol надворешен аголен елемент

HYDROSOL Polyurethane 2K

Високоотпорен двокомпонентен безбоен премаз

Hydrosol Superflex 2K

Двокомпонентна високо еластична хидроизолациска маса

JUBIN Metal Primer

Темелен премаз за железо и боја за метал

JUBIZOL Acryl Finish S

Декоративен измазнет малтер со гранулација 1.5, 2.0 и 2.5

JUBIZOL Acryl Finish T

декоративен акрилен пердашен малтер со гранулација 2.0 и 2.5.

JUBIZOL Acryl Finish XS (XTG)

Декоративен малтер со гранулација 1.5 и 2.0

JUBIZOL Decor finish

Дисперзиска декоративна фасадна маса 0.2/ 1.0

JUBIZOL Decor glitter

Стаклени зрна со рефлектирачки блескав ефект

JUBIZOL EPS F - W0 035

Плоча од експандиран полистирен - EPS

JUBIZOL EPS F - W1 035

Плоча од експандиран полистирен - EPS

JUBIZOL EPS F Strong - S0

Фасаден EPS premium со висока водоодбивност

JUBIZOL Finish S 1.0

Декоративен малтер за обработка на шпалетни

JUBIZOL Finish Summer additive

JUBIZOL Finish Summer additive

Додаток за малтери (JUBIZOL UNIXIL Finish, akrilni, silikonski)

JUBIZOL Finish Winter additive

JUBIZOL Finish Winter additive

Зимски додаток за JUBIZOL Unixil Finish Winter S

Jubizol Kulirplast

единствен серифициран систем за цокле

Jubizol Kulirplast 1.8 premium

Jubizol Kulirplast 1.8 premium

Декоративен измазнет малтер со обоен мермерен гранулат

Jubizol Kulirplast 2.0

Акрилен малтер од природно обоен мермер со гранулација 2.0

JUBIZOL Microair fix

Високо пареопропусен малтер за лепење со природно бела боја

Jubizol Mineral Finish S

Минерален измазнет малтер со гранулација 1.5

Jubizol Mineral Finish Т

Минерален пердашен декоративен малтер со гранулација 2.0

JUBIZOL MW

Систем со минерална волна по мерка

Jubizol Nano Finish S

Самочистечки силиконски измазнет малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Silicate Finish S

декоративен силикатен малтер со гранулација 1.5, 2.0

Jubizol Silicate Finish T

декоративен силикатен пердашен малтер со гранулација 2.0

Jubizol Silicone Finish S

Декоративен силиконски измазнет малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Silicone Finish Т

Декоративен силиконски пердашен малтер со гранулација 2.0

JUBIZOL Strong

фасаден систем отпорен на врнежи од град

JUBIZOL Strong fix

Дополнително микроармирано цементно лепило

Jubizol Trend Finish S

Измазнет малтерза интензивни, заситени и потемни 'cool' нијанси со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Trend Finish T

Пердашен малтер за интензивни, заситени и темни 'cool' нијанси со гранулација 2.0

Jubizol Unigrund

Универзален основен премаз за декоративни малтери

Jubizol Unixil Finish S 1.5 и 2.0

Jubizol Unixil Finish S 1.5 и 2.0

силоксанизиран акрилен измазнет малтер со гранулација 1.5, 2.0

JUBIZOL Unixil Finish Winter S

JUBIZOL Unixil Finish Winter S

Силоксанизиран акрилен измазнет малтер

Jubocid

Средство за спречување на појава на ѕидна мувла

Juboflex MS

MS полимер - леплива маса за дихтување

Juboflex silikon

Силиконска универзална маса за дихтување

Jubofloor 1-10

Тенкослојна подна маса за израмнување

Juboglet

Внатрешна гипсана мaса за израмнување

JUBOGLET Classic 1-4

Внатрешна прашкаста маса за израмнување

Jubolin P-25 Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Jubolin P-50 Extra Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Jubolin Reparatur

Внатрешна маса за израмнување во туба

Jubolin Thermo

Топлотно изолациска внатрешна маса за израмнување

Jubosil Hydrophob

Водоодбивен безбоен силиконски премаз

JUPOL Block New generation

Специјална боја за блокирање на дамки

JUPOL Citro

Внатрешна боја со ефикасна заштита против мувла

JUPOL Gold advanced

Високопокривна внатрешна перива боја

JUPOL Junior

Високопокривна перива боја за детски соби

JUPOL Latex matt

Високо перива мат латекс внатрешна боја

JUPOL Latex satin

Високо перива сјајна латекс внатрешна боја

JUPOL Latex semi matt

Високо перива полумат латекс внатрешна боја

JUPOL Strong

Врвна перива боја за многу оптоварени ѕидни површини

JUPOL Thermo

Топлинско изолациска внатрешна ѕидна боја

JUPOL Trend

Високопокривна перива боја во модерни нијанси

Nanoxilcolor

самочистечка силиконска микроармирана фасадна боја

REVITAL Primer New generation

Егализациски основен премаз за премостување микропукнатини

Revitalcolor

Микроармирана акрилна фасадна боја

Silicatecolor

Микроармирана силикатна фасадна боја

Siliconecolor

Микроармирана силиконска фасадна боја

TRENDCOLOR

Силоксанизирана микроармирана фасадна боја за интензивни нијанси

Unixil G cool

IR постојан силоксанизиран акрилен измазнет малтер со гранулација 1.5, 2.0

Ламели од минерална волна

Ламели од минерална волна

Ламели од минерална волна за контактни на фасади

Плочи Fibran XPS Etics GF

Плочи Fibran XPS Etics GF

Фасадна плоча од екструдиран полистирен

Плочи од минерална волна

Плочи од минерална волна

Плочи од минерална волна за контактни фасади

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk