Градежна физика и сидрење

Компјутерскиот програм »JUBIZOL Engineering« ви овозможува брза пресметка за трошоците за греење, како и потребаната дебелина на фасадната изолација согласно со побарувањата на Правилникот за ефикасна заштеда на енергијата на објектот (Работен лист РС, број. 52/2010). Програмот има можност за подетален преглед во градежната физика на градежната конструкција  (топлота пропустливост и дифузија на водената пареа), помош при изборот на вистинскиот фасаден систем и градежна книга со детали.

JUBIZOL Engineering

Пристап
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk