Функционални бои

JUPOL Citro

JUPOL Citro

Внатрешна боја со ефикасна заштита против мувла

JUPOL Amikol

JUPOL Amikol

Латекс боја со ефикасна заштита против мувла

JUPOL Block New generation

JUPOL Block New generation

Специјална боја за блокирање на дамки

JUPOL Strong protect

JUPOL Strong protect

Врвна перива боја за многу оптоварени ѕидни површини

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk