Akrinol Light

Лесно лепило за керамика

Опис

Akrinol Light е повеќенаменско цементно градежно лепило збогатено со лесни додатоци кои ја зголемуваат издашноста за 40%. Погодно е за лепење на керамички плочки, клинкер, мозаици (освен стаклени) на непроблематични ѕидни и подни површини, дури и во објекти со подно греење. Погоден е за внатрешна и надворешна употреба.

Својства

  • класа C1TE (EN 12004);
  • исклучително лесен нанос;
  • продолжено отворено време за работа;
  • температурна постојаност: oд - 40 дo +70 °C;
  • висок степен на прифаќање;
  • тестиран по EN 12004.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
МешањеНазабена глетаркаАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Од 1,5 до 2,5 kg/m2, зависно од големината на плочките.

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
NovoStandard C1T
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk