JUBOGLET Universal 0-8

Внатрешна гипсана мaса за израмнување

Опис

Juboglet е внатрешна ѕидна маса за израмнување, направена врз база на гипс, која поради својот суровински состав ја регулира влагата во просторот. Погодна е за израмнување на поголеми ѕидни и тавански површини во слој со дебелина до 8 mm. Се користи и за пополнување на фуги кајѕидни и тавански облоги одгипс –картонски плочи. Споевите задолжително да се бандажираат со ленти од пластифицирана стаклена мрежичка.

Својства

  • израмнување во слојсо дебелина до 8 mm;
  • погоден е за бандажирање и добро се прифаќа;
  • за рачно нанесување;
  • отворено време за работа ≈80 min;
  • висока пареопропусност;
  • израмнетите површини можат да се бојат со сите видови на дисперзни бои;
  • едноставно брусење;
  • EN 13279.

 
 

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаЛопаткаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

0,5 kg/m2 за слој во дебелина од1 mm

Амбалажа

Вреќа 18 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 13279
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk