Akrinol Elastik

Еластично лепило за керамика S1

Опис

Akrinol Elastik е еластично градежно лепило S1 направено врз база на цемент и специјални додатоци. Погодно е за лепење на керамички плочки, клинкер, мозаици (освен стаклени), на ѕидни и подни површини. За лепење на подна керамика во објекти со подно греење. За лепење на керамика врз стари керамички облоги. За внатрешна и надворешна употреба.

Својства

  • сива боја;
  • класа C2T (EN 12004);
  • еластично лепило S1(EN 12002);
  • висок степен на прифакање;
  • термичка опстојаност од - 40 до +70 С;
  • EN 12004 EN 12002.

Детали

Подготовка и нанесување 
Назабена глетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Од 2 до 3 kg/m2, зависно од големината на плочките.

Амбалажа

Вреќа 5 и 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE EN 12004, CE EN 12002Standard C2TEStandard S1
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk