JUBIN Email Universal

Покривна боја за дрво и метал

Опис

JUBIN Email Universal овозможува долготрајна заштита и декорација на внатрешни и надворешни, метални и дрвени површини.  Се употребува во систем со соодветни темелни премази (JUBIN Wood primer, JUBIN Metal primer).

Својства

  • долготрајна декоративна заштита на метални и дрвени површини;
  • висок сјај;
  • одлична покривност;
  • едноставно нанесување;
  • одлична разливност;
  • добра еластичност и цврстина на боениот филм;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјак

Потрошувачка

8-10 m2 /l за еден нанос.

Амбалажа

Кантичка 0,75 l

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 l
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk