JUBIZOL дополнителни системски решенија

JUBIZOL Brick

JUBIZOL Brick

Декоративен фасаден систем

JUBIZOL Smooth

JUBIZOL Smooth

JUBIZOL Passive

JUBIZOL Passive

Решение за херметичка градба

JUBIZOL Horizontal

JUBIZOL Horizontal

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk