Покривни бои за метал на водена основа

JUBIN Decor Universal

JUBIN Decor Universal

Покривна боја за дрво и метал

JUBIN Metal

JUBIN Metal

Антикорозивна боја за метал

JUBIN Metal Primer

JUBIN Metal Primer

Темелен премаз за железо и боја за метал

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk