Jubolin P-50 Extra Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Опис

Jubolin P-50 Extra Fine, е дисперзна пастозна тенкослојна маса за израмнување наменета за супер фино глетување на внатрешни ѕидни и тавански површини. Погодна е пред сe за израмнување на површините од гипс –картонски плочи, се употребува при пополнување на сите мали вдлабнатини, пукнатини, дупки, процепи... Измазнетите површини се пребојуваат со сите видови ѕидни дисперзни бои.

Својства

  • подготвена маса за израмнување, за машинско и рачно нанесување;
  • многу добро се прифаќа на гипс –картонски плочи;
  • висока тиксотропност и пареопропусност;
  • едноставно нанесување;
  • добро прифаќање;
  • лесно брусење (дури и после неколку дена од сушењето);
  • многу фина и мазна површина;

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со водаПиштол за прскање

Потрошувачка

1,5-2,0 kg/m2 за два наноса

Амбалажа

Канта 25 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 15824
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk