JUBIZOL MW

Систем со минерална волна по мерка

Опис

Топлинско изолационен систем наменет за објекти пониски од 22 m, како и за објекти повисоки од 22 m.За изолација се користат ламели или плочи од минерална (камена) волна, а како завршен слој достапни се повеќе видови на завршни малтери JUBIZOL.Против пожарните заштитни прописи дозволуваат употреба на овој систем и на објекти повисоки од 22 m. Се одликува со голема пареопропусност, која многу се бара од страна на купувачите, а сите понудени завршни малтери обезбедуваат висока отпорност на атмосферски води.

Карактеристика на фасадата

 • Време на гаранција 15 години;
 • фасада од природни градежни материјали;
 • висока пареопропусност;
 • висока заштита од пожар, негорливост;
 • добра звучна изолација;
 • изглед на измазнета или пердашена фасадна површина во различна гранулација;
 • можност за користење на различни JUBIZOL материјали, со примена на изолација од минерална волна;
 • ги задоволува противпожарните правила за употреба на објекти повисоки од 22m;
 • долготрајна отпорност на алги и мувла.

Детали

 • за сите видови на ѕидни површини, каде преовладуваат просечни или помалку сложени климатски услови;
 • за фасадни површини кои се заштитени од врнежи барем со минимални стреи;
 • ја задоволува потребата за зголемена заштита од пожар и топлинска санација на зградата;
 • за пооптоварени услови на експолатација, на пример, при употреба на модерни и темни нијанси на завршниот слој;
 • за сите видови на јавни, деловни и други згради (детски градинки, училишта, болници, домови за стари лица) со барање за зголемена противпожарна заштита како и за топлинска санација на истите;
 • за топлинска заштита на нови високи станбени објекти до 4 ката, како и за топлинска санација на ваков тип постоечки објекти;
 • за топлинска заштита на нови и  постоечки објекти со барање за зголемена пареопропусност на фасадниот систем.

За системот JUBIZOL Nature е добиена Европска техничка согласност - ETA.

Документи

Својства 
EPD CERTIFIKAT

Состав на фасадниот систем JUBIZOL MW

Нанос

Состав

Производ

1

Изолациска облога

Ламели или плочи од минерална волна за контактна фасада

2

Лепило

JUBIZOL lepilna malta

Може да се употреби Jubizol Lepilo, Ultralight Fix и Strong Fix

3,5

Основен малер

JUBIZOL lepilna malta

4

Армирање

JUBIZOL fasadna mrežica 160 g/m2

6

Основен премаз

Jubizol Unigrund

Може да се употреби Silicateprimer, Siliconprimer, Acrylcolor. Употребата на овие основни премази зависи од изборот на завршниот малтер.

7

Завршна обработка

Jubizol Silicone Finish S 1,5 mm

Jubizol Silicone Finish S 2,0 mm

Jubizol Silicone Finish T 2,0 mm

Може да се употреби Jubizol Ultralight Fix или Strong fix.

За системот Jubizol MW има добиено Европска техничка согласност - ETA. За ваквото одобрение еднаш годишно се врши контрола на производството од страна на Институтот за градежништво од Словенија - ZAG.

Jub Design Studio

Пристап

JUBIZOL Engineering

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk