JUBIZOL Acryl Finish XS (XTG)

Декоративен малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Опис

Jubizol Acryl Finish XS (XTG) се употребува за декоративна заштита на фасадни површини. За нанесениот малтер е карактеристична рамномерната зрнеста површина.

Својства

  • висока водоодбивност;
  • висока цврстина;
  • добра пареопропусност;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • дополнителна заштита од алги и мувла;
  • постојаност на секакви климатски услови;
  • добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги.

.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаКружно пердашењеМешањеПиштол за прскањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2,5 kg/m2 за гранулација 1.5

3,0 kg/m2 за гранулација 2.0

 

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Нијанси
  • bel (odtenek 1001), baza 3000;
  • ometi z zrnavostjo 1.5 in 2.0: barvna karta JUB.

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk