Чести прашања

Sanacija notranjih površin po poplavah

Санација на внатрешни ѕидови по поплава

Како да се санираат оштетените и натопени внатрешни ѕидови по поплава?

Sanacija plesni

Ѕидна мувла во домот

Во некои соби и во бањата ми се појави мувла. Како да го решам овој проблем?

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk