Санирање на влажни ѕидни површини

Влагата е главен проблем, кој се јавува поради неправилно вградување на хидроизолација. Главни извори се подземната, атмосверската (дожд или снег) вода и влага произлезена од кондензација на водената пареа. Новиот три компонентен систем Jubosan WTA ви нуди функционално и естетско решение на проблемите кои настануваат од појавата на влага.  Уникатниот состав на материјали овозможува солите кои поминуваат низ ѕидовите, се впиваат во самиот систем за санација, така што не избиваат на површината на ѕидот.

Погоден за санација на надворешни и внатрешни ѕидови. 

 

Систем Jubosan WTA

Пред санирање

По санирање

 

Постапка на вградување

Постапка

Производ

1

По потреба се прави хидроизолација на надворешните страни на темелот и темелните плочи во внатрешноста на објектот со Hidrozol Elastik

  • a: 3x Hidrozol Elastik+Hidrozol хидроизолациски траки
  • b: 3x Hidrozol Elastik+ Hidrozol хидроизолациски траки (до висина~30cm над земја)
2

Jubosan W110 sanirni obrizg WTA

3

Jubosan W120 podložni sanirni omet WTA

4

Jubosan W130 sanirni omet WTA

5

Fini omet 1,0 или Nivelin D (по потреба)

6

Пареопропусна фасадна боја (Revitalcolor Silicate и Revitalcolor AG)

7

Пареопропусна внатрешна боја (Jupol, Jupol Silikat, Jupol Citro)

 Повеќе информации за градување, побарајте во брошурата  и во техничјата документација на производите.

Компоненти на системот

 

Jubosan W110 - Sanirni obrizg WTA

Jubosan W120 - Podložni sanirni omet WTA

Jubosan W130 - Sanirni omet WTA

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk