JUBIZOL Silicate Finish S

декоративен силикатен малтер со гранулација 1.5, 2.0

Опис

Jubizol Silicate Finish S се употребува за декоративна заштита на фасадни и внатрешни ѕидни површини. За нанесениот малтер е карактеристична рамномерна зрнеста површина.

Својства

  • висока цврстина;
  • негоривост;
  • висока пареопропусност;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • дополнителна заштита од алги и мувла;
  • направен врз база на калиумово водено стакло.

Детали

Подготовка и нанесување 
Кружно пердашењеМешањеДа не дојде во контакт со рацете и очитеАлатот го чистиме со водаПиштол за прскање

Потрошувачка

3,0 kg/m2 за гранулација 1.5

3,5 kg/m2 за гранулација 2.0

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - silicate
m2
0 kg
Нијанси
  • бела (нијанса 1001);
  • тон карта JUB (нијанси означени со * и со краен број2, 3, 4 и 5).

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk