Jubosil Hydrophob

Водоодбивен безбоен силиконски премаз

Опис

Jubosil hydrophob е безбојно импрегнациско средство. Поради добрата импрегнација на порозните минерални подлоги, ја зголемува односно подобрува нивната водоодбивност, со што ги заштитува од излачување на соли и хемиска корозија, а ги штити и од појава на ѕидни алги и мувла.

Својства

  • добра пенетрација во порозни минерални подлоги;
  • ја штити површината од излачување на соли и хемиска корозија;
  • ја штити површината од појава на ѕидни алги и мувла;
  • ја зголемува отпорноста од замрзнување;
  • безбоен премаз.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаАлатот го чистиме со водаSzórásra alkalmas

Потрошувачка

0,1 - 1,0 l/m2 (зависно од впивливоста на подлогата);

Амбалажа

Лименка 1l, 5l

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

m2
0 l
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk