JUBIZOL Decor - Wood (дрво)

Дрвените детали на фасадните површини често се неопходен елемент на модерните конструкции. Декоративната техника за разлика од природното дрво, совршено опстојува од влијанието на времето ,го зачувува оригиналниот изглед и структура , и нема потреба од редовно одржување.

JUBIZOL DECOR Wood look
JUBIZOL DECOR Wood look
JUBIZOL Decor - Wood
JUBIZOL Decor - Wood
JUBIZOL Decor - Wood
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk