Зошто да одберете JUBIZOL фасада?

  

 

  

Гаранција

Ви даваме гаранција од минимум 10 години на JUBIZOL Standard фасадниот систем, 15 години на JUBIZOL Comfort, а на избраните системи JUBIZOL Microair, Strong и Preimum ви даваме 25 годишна гаранција. Со тоа ви гарантираме за долгорочната и разумна инвестиција во фасадната изолација.

Финансиска заштеда

Со вградување на фасадниот систем JUBIZOL и соодветната дебелина на фасадната изолација, потрошувачката за ладење и греење се намалува за 40%.

Одлични услови за живеење

JUBIZOL фасадниот систем ги исполнува барањата за ефикасна топлотна изолација и создава одлични услови за живеење. Со сите компоненти на JUBIZOL системот, обезбедуваме високо ниво на еколошката свест.

Врвен естетски изглед

JUBIZOL фасадниот систем овозможува голем број на бои и нијанси нивна максимална постојаност, а со тоа и одличен естетски изглед на објектот.

Произведено во Словенија

JUBIZOL фасадниот систем е комплетно произведен во Словенија, како и сите други компоненти вклучувајки ја и изолацијата која е исто така произведена во Словенија.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk