Hydrosol Superflex 2K

Двокомпонентна високо еластична хидроизолациска маса

Опис

Hydrosol Superflex 2K се употребува за хидроизолациска заштита на вертикални и хоризонтални површини во базени за пливање, на тераси, во бањи, пред вградување на керамички облоги, како и за заштита на деловите од градежните објекти кои се вкопани во земја.

Својства

 • за внатрешни и надворешни површини со поголеми барања;
 • високо еластичен со долготрајна хидроизолациска заштита;
 • ја спречува деградацијата на бетонот;
 • заштитува од позитивен и негативен притисок на водата;
 • сива боја;
 • ефикасно ги штити деловите на објектот од продор на влага од почвата.

Предности при вградувањето

 • добро премостува пукнатини;
 • исклучително лесно и едноставно нанесување;
 • може да се нанесува само во 2 слоја;
 • одлично се прифаќа на подлогата;
 • исклучително лесно и едноставно нанесување на керамичките облоги.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1,5 kg/m2 за нанос со дебелина од 1 mm.

Амбалажа

Компонента A: хартиена вреќа 20 kg;

Компонента B: канта 7,5 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
AKRINOL Elastic - Flexibility
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk