Професионални корисници

Градежна физика и сидрење

Компјутерскиот програм »JUBIZOL Engineering« ви овозможува брза пресметка за трошоците за греење, како и потр

Вградување на детали при изведба на JUBIZOL фасада

Технички правилна и квалитетна изведба на деталите на фасадта, обезбедуваат најмала топлинска загуба, долг животен...

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk