JUBIZOL Finish S 1.0

Декоративен малтер за обработка на шпалетни

Опис

Силоксанизираниот декоративен малтер JUBIZOL Finish S 1.0 е наменет за декоративна заштита на шпалетни површини, украсни рабови на отвори на прозорци и врати, вградени ормарчина за инсталции и други отвори на фасадата. Со него може да се обработат и аглите и рабовите на објектите или да се употреби за изработка на декоративни појаси.  За нанесениот малтер е карактеристична еднаква зрнета површина.

Својства

  • производот е прилагоден за полесна обработка на шпалетните;
  • овозможува добро прифаќање на заштитните ленти (на сува површина на малтерот);
  • мала апсорпција на вода;
  • висока пареопропусност;
  • висока цврстина;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • долготрајна отпорност од ѕидни алги и мувла;
  • постојаност во секакви климатски услови;
  • добро се прифаќа на сите фино рапави градежни површини.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со водаПиштол за прскање

Потрошувачка

Cca 2.1  kg/m2

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk