Jubolin Reparatur

Внатрешна маса за израмнување во туба

Опис

Jubolin Reparatur е готова репаратурна маса за израмнување и поправање на мали оштетувања, вдлабнатини, пукантини, дупки и слично на внатрешни ѕидни и тавански површини. Израмнетите површини се пребојуваат со сите видови на ѕидни бои.

Својства

  • маса за израмнување, спремна за употреба;
  • висока тиксотропност;
  • прецизно нанесување;
  • лесно брусење;
  • висока пареопропусност;

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ЛопаткаАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

во зависност од големината на оштетувањето.

Амбалажа

туба 150g.

Својства 
CE 15824
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk