JUBIZOL EPS F Strong - S0

Фасаден EPS premium со висока водоодбивност

Опис

EPS-EN 13163 T1-L2-W2-S2-P4-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2
 

Плочата EPS F STRONG напаравена во калап се карактеризира со многу мала пропусливост на вода поради затворената структура на експандираните топчиња и имаат улога на механичка заштита на хидроизолацијата и топлотната заштита на зградата. Поради тоа се особено соодветни за изработка на цокле на фасадата т.е. за изолација на вкопаниот дел на фасадата. Оптимална и економична топлотна заштита на надворешните ѕидови под и над теренот.

Својства

 • затворена структура на ќелиите –не впива вода;
 • одличен топлотен изолатор;
 • постојан и издржлив;
 • има добри механички својства кајпомали оптоварувања;
 • еколошки;

Предност при вградување

 • површината е структурирана од двете страни и одлично се прифаќа на лепак и малтер;
 • двостраната структура на плочата одлично се прифаќа за лепак и малтер;
 • димензиски стабилен;
 • едноставен за вградување;
 • не иритира и не се рони.

 

 

Детали

Технички податоци

 • ширина / должина: 50 / 100 cm;
 • дебелина на плочите: 2 до 30 cm;
 • коефициент на топлинска спроводливост λ: 0,037 W/mK;
 • класа на запалливост (EN 13501-1): E , во JUBIZOL системот B-s1,d0;
 • водовпивливост < 2%;
 • цврстина на истегнување правоаголно на површината: 150 kPa.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Пристап
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk