Градежен "стиропор"

При градба на куќите една од најважните работи е вистинска и правилно изведена топлотна изолација од темелите до кровот. Влажните простории не се погодни за живеење, штетни се за здравјето и ја уништуваат опремата.   

Градежниот EUROTHERM EPS стиропор се употребува за топлотна изолација на:

  • темели
  • подови
  • греди
  • преградни внатрешни ѕидови
  • фасада со облога (сендвич фасада)
  • тавани
  • рамни покриви
  • коси покриви.

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk