JUBOSAN W130

Санациски малтер WTA

Опис

Jubosan W130 sanirni omet се користи за изработка на нов малтер на влажни ѕидови.

Својства

  • дава исклучителни резултати при санација на влажни ѕидови;
  • голема водонепропусност на малтерот;
  • голема пареопрпусност;
  • добра спроводливост на топлина;
  • не го зголемува капиларното искачување на водата;
  • може да се бои или надогради со декоративен малтер;
  • усогласен е со барањата EN 998-1.

Детали

Подготовка и нанесување 
ФанглаЛопаткаИзрамнување со дрвена летваАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Cca. 7 kg/m2 за нанос со дебелина од ca. 1cm

Амбалажа

Вреќа 12 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 998-1
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk