Вградување на темели

Проблем

Најчесто користени решенија

Вградување на темели

Припрема на подлогата: 1x Hidrozol, топлотно изолациски ситем XPS или EPS Strong

 

Основен премаз: 1x Unigrund

 

Завршен слој: Kulirplast 1.8 Premium (или Kulirplast 2.0)

Системските решенија се од информативен карактер. За повеќе информации, за решенја на конкретни примери, јавете се нанашиот телефонски број 02 / 2454 027.
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk