Ленти и манжетни за дихтување

Hidrozol лента за дихтување

Hidrozol лента за дихтување

Hidrozol лента за дихтување

Лента за дихтување

Hidrozol манжетна

Hidrozol манжетна

Hidrozol внатрешен аголен елемент

Hidrozol внатрешен аголен елемент

Внатрешен аголен елемент

Hidrozol надворешен аголен елемент

Hidrozol надворешен аголен елемент

Hidrozol надворешен аголен елемент

Надворешен аголен елемент

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk