Silicatecolor

Микроармирана силикатна фасадна боја

Опис

Siliciatecolor е микроармирана фасадна боја, направена врз база на калиумово водено стакло. Поради специфичниот начин на хемиско врзување со минералната подлога, многу е погодна за обновување на фасадни површини на објекти од културното наследство (градби во стари градски средини, црквени објекти, замоци и т.н.). Може да се нанесува на добро прифатени стари акрилни, силикатни и силиконски наноси од боја, или декоративни малтери.

Својства

  • ефикасно ги премостува капиларните пукнатини (до 0,3 mm);
  • многу пареопропусна;
  • водоодбивна;
  • отпорна на атмосферски влијанија;
  • одлично покривна;
  • изглед: мат.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаДа не дојде во контакт со рацете и очитеАлатот го чистиме со водаВалјак

Потрошувачка

300 - 700 ml/m2 за два наноса.

Амбалажа

Канта 5l, 16l.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
Микроармирана боја - силикат
m2
0 l
Нијанси
  • бела (нијанса 1001), база 1000;
  • тон карта JUB (нијанси означени со *);
  • може да се нијансира и со додавање на специјални бои за нијансирање (некои Unitoni).

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk