Madeira

Со техниката MADEIRA постигнуваме изглед на шума од испреплетени крошни од дрва, на што потсетува и самото име на техниката, кое на португалски значи дрво.

Tehnika "Madeira"
Припрема и начин на изработка

Припрема на подлогата

 

 1. Израмнување на подлогата: со Jubolin кит (Jubolin, P25 или P50), со нерѓосувачка глетарка.
 2. Брусење на површината: честичките ги отпрашуваме со вшмукување или со фина метла.
 3. Импрегнација: со Jubosil GF или Silicateprimer.

Начин на изработка

Боење:

употребуваме Jupol Silikat во 2 наноса, со валјак. Подлогата треба да биде сува, цврста, без масни дамки и други нечистотии. Обезбедуваме изедначена боја на површината. Употребуваме бела нијанса (Jupol Silikat), а може и во друга нијанса (по сложена постапка), а при тоа е  отребно да се има во предвид дека нијансата на Jubosil Antik треба да биде најмалку 2 нијанси по тон каратата на JUB потемна од нијансата на Jupol Silikat.

Нанос на Jubosil Antik со декоративна ракавица:

тоа го изведуваме во 2 наноса. Првиот нанос го разгредуваме со вода до 10 %. Со декоративната ракавица нанесуваме на површината и со кружни движења создаваме примерок на флекава површина.

 

Алат и Материјали

Алат

 •  Валјак
 •  Нерѓосувачка глетарка
 •  Нерѓосувачка лопатка
 •  Брусна хартија
 •  Декоративна ракавица

Материјал

 •  Jubosil Antik
 •  JUPOL Silikat
 •  Jubosil GF
 •  Jubolin kit (P25, P50)
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk