Декоративни техники на надворешните површини

Декоративните техники најчесто се користат за имитирање на разни природни материјали.

Техниките за декорација JUBIZOL ви дозволуваат да:

 • можноста за оригинална индивидуална подобност на објектот,
 • одржливост - постојаност,
 • можноста за брза и поевтина промена на надворешноста,
 • најдобрата заштита на површината од временските ефекти.
   

Погодни површини за ЈУБИЗОЛ Декор техника:

 • фасадна површина,
 • обработка на подзидови,
 • обработка на вертикални бетонски површини.

Предности на користење на JUBIZOL Decor декоративна техника: 

 • дизајнот е поевтин и поедноставен од инсталацијата на вистински камен / дрво / тула,
 • изведбата е побрза и не го оптеретува капацитетот на подлогата (не бара дополнително сидрење),
 • површината е целосно заштитена и затворена - нема контакти, отвори, пукнатини, кои се појавуваат при инсталирање на природни материјали, 
 • декоративните техники JUBIZOL Decor ги одржува или ги подобрува клучните функционални својства на самиот фасаден систем /завршниот слој,
 • материјалот обезбедува одлична водоотпорност (апсорпција на вода: класа W3),
 • овозможува неограничено изразување на индивидуалноста и креативноста на фасадни површини надвор од воспоставените практики,
 • овозможува полесно, поевтино, поедноставно одржување, изведбите се едноставни,
 • Техниките за декорација JUBIZOL Decor се крајно издржливи.
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk