Jubofloor 1-10

Тенкослојна подна маса за израмнување

Опис

Се употребува за подготовка или за фино израмнување (со најголема дебелина на наносот до 10 mm) на сите видови подови со цементни врзива (цементни кошулици, бетон, терацо и др.) за лепење на текстилни, пластични (линолеј, виназ, гима и др.)паркетни и други подни облоги во домови, каде корисната оптовареност не поминува над 150 kg/m2.

Карактеристики

  • дебелина на нанос дo 10 mm;
  • добра разливност и  'self-healing“ ефект;
  • долго отворено верме за работа (cca. 20 min);
  • брзо сушење и консолидација;
  • мал процент на собирање;
  • добра адхезија на субстратот;
  • мазна површина без пукнатини и пори;
  • светло сив.

 

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаЛопаткаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

0,94 kg/m2 за дебелина на нанос од 1 mm

Пакување

Вреќа 25 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk