Основни премази

Vezakrilprimer

VEZAKRIL primer

VEZAKRIL primer

Груб основен премаз

Silicateprimer

SILICATE primer

SILICATE primer

Силикатен основен премаз

Jukol primer

JUKOL primer

JUKOL primer

Длабински основен премаз

DRY WALL Primer

DRY WALL Primer

Основен врзувачки премаз

AKRIL emulzija

AKRIL emulzija

Акрилен основен премаз и пластификатор

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk